ยินดีต้อนรับเข้าสู่………….สหภาพun

 

ไฟล์:Emblem of the United Nations.svg

                                      ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การสหประชาชาติแห่งการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่

ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ง่ายๆ

จากเว็บไซต์นี้กับนางสาว  รุ่งรุจี   ประกอบทอง

อีเมล์ pbs8121@gmail.com